آموزش دف در غرب تهران

ساز دف صدای بسیار دلنشینی دارد و نواختن آن بسیار روح‌نواز است؛ از همین رو، طرفداران موسیقی سنتی را به خود جلب کرده است و این روزها، آموزش دف بسیار پرطرفدار شده است و بسیاری از افراد به دنبال آن هستند.