آموزش موسیقی کودک (بلز و فلوت ریکوردر) در غرب تهران

ارف، بهترین سبک آموزش موسیقی به کودکان است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، کودک از سن ۲ تا ۵ سالگی، به لحاظ سنی، نمی‌تواند از آموزش موسیقی تخصصی و به شیوه بزرگسالان بهره ببرد و بهتر است که آموزش موسیقی کودک در این سن با ارف و سازهای ساده‌ای مثل بلز و فلوت ریکوردر آغاز شود و اگر قصد یادگیری ساز تخصصی دارید، این کار را به بعد از ۵ سالگی کودک واگذار کنید.