موسیقی - خانه هنر شماره یک

موسیقی

دپارتمان موسیقی خانه هنر شماره یک با بهره‌مندی از تیمی مجرب متشکل از مدرسان انواع ساز اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی در موارد زیر می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر یک از کلاس‌ها، از صفحه موردنظر خود بازدید کنید.

پیانو

آموزش پیانو

آموزش پیانو

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس پیانو کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

تار

آموزش تار

آموزش تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تار کلیک کنید.

ادامه مطلب

تنبک

آموزش تنبک

آموزش تنبک

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تنبک کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

سه‌تار

آموزش سه‌تار

آموزش سه‌تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس سه‌تار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

دف

آموزش دف

آموزش دف

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس دف کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

گیتار

آموزش گیتار

آموزش گیتار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس گیتار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ویولن

آموزش ویولن

آموزش ویولن

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس ویولن کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

کمانچه

آموزش کمانچه

آموزش تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

کاخن

آموزش کاخن

آموزش کاخن

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس کاخن کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

سنتور

آموزش سنتور

آموزش سنتور

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس سنتور کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

گیتار الکتریک

آموزش گیتار الکتریک

آموزش گیتار الکتریک

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس گیتار الکتریک کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ارف

آموزش ارف

آموزش تار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس تار کلیک کنید.

ادامه مطلب
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

آواز

آموزش آواز

آموزش آواز

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس آواز کلیک کنید.

ادامه مطلب
اسکرول به بالا